PARAFIA.WITOWO.PL
Św.Andrzeja Apostoła
Strona główna
Strona główna
Parafia w Witowie na Kujawach ,należy do dekanatu piotrkowskiego , jednego z 33 dekanatów na terenie Diecezji włocławskiej (diecezja kujawska) - będącej jedną z trzech  diecezji kościoła rzymskokatolickiego w metropolii gnieźnieńskiej w Polsce,(zobacz na mapie).


Patronem Parafii w Witowie jest Święty Andrzej Apostoł.
"Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim (por. J 1, 44),  mieszkał w domu, św. Piotra(por.Mk 1, 21. 29-30). Był - jak św. Piotr - rybakiem. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł, w Kafarnaum  za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie."
(
zobacz więcej-brewiarz.pl)

C
orocznie 30 listopada w parafii Witowo odbywają  się uroczytyści odpustowe z udziałem licznego grona wiernych i gości.

PARAFIA (z łac. parochia), probostwo – podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

Według Kanonu Prawa Kanonocznego z 1983 roku,tworzenie parafii należy do wyłącznej kompetencji biskupa diecezjalnego (kan. 515 § 2). Ten sam kodeks w kan.518 wyróżnia parafie terytorialne - leżące na określonym terytorium i personalne, do których należy grupa wiernych określona wg obrządku, języka, narodowości, albo w inny sposób. Raz na 5 lat każda parafia powinna być zwizytowana przez biskupa diecezjalnego. Parafia powinna posiadać własną pieczęć oraz własny zbiór dokumentów (kan. 535)."

WITOWO to miejscowość  typowo  rolnicza, o ponad 755 letniej historii, położona(zobacz;położenie)  w  Polsce  w  województwie kujawsko-pomorskim, [Obszar historycznej Ziemi Kujawskiej(Kujawy Wschodnie), stanowiącej kolebkę polskiej państwowości] w  powiecie radziejowskim,  w  gminie Bytoń,(-zobacz-mapa satelitarna) Jest to południowa część województwa kujawsko-pomorskiego, usytuowana w obrębie Pojezierza Kujawskiego. Według danych statystycznych z 2010 roku we wsi Witowo  w 97 domostwach, zamieszkuje 317 osób w tym; 166 kobiet i 151 mężczyzn. Jest to trzecia co do liczby ludności  wieś w Gminie Bytoń.Parafia w Witowie powstała w wieku XIII. W dokumentach historycznych wzmianka o parafi w  Witowie pojawia się po raz pierwszy w  w Kodeksie Dyplomatycznym  Wielkopolskim, gdzie parafia ta jest wymieniona jako jedno z dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich zatwierdzone przez papieża Innocentego II w Pizie "Ex commisso nobis" z dn. 7 VII 1136 r. Obok Parafii Witowo wymieniane są inne z nią sąsiadujące  i blisko położone parafie jak: Osięciny, Bądkowo czy Dąbie Kujawskie. Od roku 1325 parafia należała do dekanatu radziejowskiego w diecezji kujawsko – pomorskiej  w archidiakonacie kruszwickim.

Pierwszy opis kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Witowie pochodzi z 1577 roku. Była to świątynia drewniana, z wieżą spełniającą rolę dzwonnicy.Znajdowały się w nim trzy ołtarze,w tym jeden w kaplicy z obrazem Matki Bożej. Fundator kościoła nie jest znany.

W latach 1569 do 1864 Parafia Witowo związana była z Seminarium Duchownym we Włocławku, gdyż jej dochody stanowiły utrzymanie tej uczelni. 

W roku 1694 staraniem ks.Andrzeja Albinowskiego wybudowano nową,także drewnianą światynię.Od 1720 roku opiekę nad Seminarium we Włocławku przejeli Księża Misjonarze św.Wincentego a'Paulo. Oni też zarządzali parafią w Witowie,a każdorazowy prefekt seminarium był jednocześnie proboszczem Witowa.

 
       


W 1815 roku na Witowskich Górach ,przy drodze do Świerczyna (Parafia Św.Mateusza) założono cmentarz parafialny, a w 1840 roku wystawiono tam kaplicę murowaną pod wezwaniem Krzyża Świętego.Wewnątrz kaplicy umieszczony został klasycystyczny ołtarzyk z rzeżbą Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Skępskiej. Cmentarz z kaplicą i murowanym ogrodzeniem z bramą, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr. 389/A z 15.07.1996 roku.


W historii parafii i kościoła mocno zapisała się postać ks. Franciszka Płoszczyńskiego ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a’ Paulo. Z jego inicjatywy wybudowano Dom Starców i Sierot im. Ks. Franciszka Płoszczyńskiego zwany ochronką. W okresie tym kościół w Witowie był odnowiony, zadbany i wyposażony.

Po kasacie zakonów w 1864 roku zarówno Seminarium, jak i parafia Witowo przeszły pod zarząd księży diecezjalnych. Wówczas to podjęto inicjatywę budowy nowej świątyni.

 

     


Obecny kościół parafialny w Witowie to światynia w stylu neogotyckim.Świątynia wybudowana została w latach 1899-1903 wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego, dzięki datkom i pracy wiernych  pod  kierownictwem  ówczesnego proboszcza ks. Jana Szafrańskiego .Konsekracji świątyni  w dniu 19 czerwca 1904 roku dokonał bp Stanisław Zdzitowiecki.

Teren parafialny z kościołem oraz starodrzew  otaczający obejście kościoła, objęty jest ochroną dziedzictwa kultury i zabytków - wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 392/A z dnia 29 sierpnia 2006 roku .

 


Od 1932 roku przy kościele w Witowie działało Zrzeszenie Akcji Katolickiej,w skład którego wchodził  oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.Organizacja ta zajmowała się krzewieniem oświaty i wiedzy rolniczej oraz rozwijaniem kultury i propagowaniem patriotyzmu.

        
 

Wybuch II wojny światowej to dramatyczny okres dla Witowa. Po śmierci ks.Jana Szafrańskiego 08.09.1939 roku  i rozstrzelaniu  z 31.X. na 1.XI.1939 r. w Piotrkowie Kujawskim, wraz z 8 księżmi wikariusza Witowa – ks. Romualda Tomca, kościół był zamknięty.

 

Dnia 24 maja 1940 r. niedaleko wsi Witowo Kolonia -przy drodze z Osięcin do Witowa,(droga wojewódzka nr.267 ; Włocławek-Inowrocław) giną od kul niemieckich księża z Osięcin: Wincenty Matuszewski i Józef Kurzawa. W dniu 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wynióśł do chwały ołtarzy 108 męczenników z okresu II Wojny Światowej, wśród których znajdują się ks.Wincenty Matuszewski i  ks. Józef Kurzawa. Co roku w  ostatnim tygodniu maja, zgodnie z wieloletnia tradycją, księża z okolicznych parafii, klerycy  z Seminarium Duchownego we Włocławku oraz liczni wierni,  pielgrzymują z kościoła parafialnego w Osięcinach, do miejsca męczeńskiej śmierci księży Matuszewskiego i Kurzawy.

 
 


W latach 1953-1954 staraniem ks.Kazimierza Szałkowskiego (proboszcz w latach 1952-1975)kościół gruntownie wyremontowano i pomalowano.W latach 1982-1984 z inicjatywy proboszcza ks.Stanisława Grzybowskiego założone zostały witraże a w 1986 roku światynię w Witowie pokryto blachą miedzianą.Renowacja polichromii i odnowienie ołtarzy świątyni w Witowie nastąpiło  w 1997 roku.

W sierpniu 1975 roku parafię Witowo nawiedział cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystej mszy świętej na zakończenie peregrynacji przewodniczył  Biskup Diecezji Włocławskiej. W uroczystościach uczestniczyły całe rodziny parafian witowskich oraz wierni z sąsiednich parafii. 

 
     
 
Dzięki staraniom ks.Stanisława Grzybowskiego  w miejscu dawnego kościoła parafialnego w Płowcach wybudowana została kaplica(zobacz;kaplica w Płowcach) wg projektu arch.inż Jerzego Kociołowicza.Budowę kaplicy ukończono w 2000 roku.

   


W 2004 roku parafia w Witowie obchodziła JUBILEUSZ 100 lecia konsekracji Kościoła.Jako wotum  wdzięczności na ten Jubileusz, staraniem obecnego proboszcza  ks. Andrzeja Aniszczyka  i całej parafii wystawiono w kościele nowy ołtarz marmurowy. Jego konsekracji dokonał ks. bp Wiesław Mering w uroczystość Jubileuszową 18 czerwca 2004 roku.

 

                           

 

Wspólnota parafialna Parafii Witowo, obejmuje  rodziny katolickie zamieszkałe w miejscowościach;(zobacz;->Aktualności) ;Czarnocice, Grodziska, Faliszewo, Powałkowice, Płowce, Pścinno, Pścininek, Samszyce, Sadłużek, Sadłóg, Torzewo, Wandynowo, Witowo, Witowo Kolonia,Witowo Nowe.
 

Akualnie na terenie Parafi Witowo zamieszkuje 1870 kujawiaków  wyznania rzymskokatolickiego. Z naszej parafii pochodzi 4 kapłanów i 1 siostra zakonna
.

 
 
 

• • •Ważne: Ta Witryna używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej(zobacz więcej o cookies). • • •
Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.
• • • Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. • • •
 


Strona głównaAktualności Kościół parafialnyKaplica w PłowcachCmentarz parafialnyKapliczki i krzyżeWitowo.PLDiecezja włocławskaFotogaleriaFilmyKontakt Portale,serwisy